Zaloguj się

OPTIM

Operational Profit through Time and Inventory Management

Opracowana przez Westinghouse Electric Corporation metoda sterowania zapasami, cyklami i kosztami strumienia przepływu dóbr za pomocą schematów blokowych.