Zaloguj się

osłona

hedging

1. Fluktuacje cenowe; kupowanie lub sprzedawaniewcześniejsze i w większych niż niezbędne ilościach, w celu ochrony firmy przed wzrostem cen lub brakiem towarów czy komponentów (wywołanym strajkami itp.), ewentualnie w celu osiągnięcia zysku
w razie fluktuacji cen.
2. Fluktuacje popytowe; zaplanowanie w głównym harmonogramie produkcji (Master Production Schedule - MPS) pewnej ilości zapasów, mających stanowić zabezpieczenie na wypadek wahań popytu.
Osłona przypomina zapas bezpieczeństwa, z tym że osłona obejmuje zarówno aspekt koordynacji w czasie, jak i aspekt ilościowy.