Zaloguj się

ostatnie przyszło - pierwsze wyszło

last in - first out

Zob. LIFO.