Zaloguj się

outsourcing projektowania i rozwoju wyrobów

outsourcing of product design and development

Korzystanie z usług zewnętrznych w zakresie projektowania i rozwoju wyrobów. Praktyka charakterystyczna przede wszystkim dla współczesnego przemysłu samochodowego. Polega ona na tym, że w ramach łańcucha dostaw dostawcy przejmują w coraz szerszym zakresie odpowiedzialność za dostarczane zespoły i elementy aż do przejęcia pełnego cyklu wykonania wyrobu, począwszy od jego zaprojektowania.