Zaloguj się

oznakowanie opakowań

package marking

Umowne symbole umieszczone na zewnętrznej stronie opakowania, ułatwiające manipulowanie wyrobem opakowanym i służące do rzucającego się w oczy sygnalizowania o właściwościach wyrobu, opakowania, sposobie obchodzenia się z towarem podczas magazynowania i transportu, przeznaczeniu wyrobu lub jego przynależności do określonej partii z podaniem cech handlowych zgodnych z listem przewozowym lub certyfikatem.