Zaloguj się

paka

overpack

Jednostka zawierająca jeden lub więcej pakunków, używana przez pojedynczego nadawcę dla łatwiejszej manipulacji i sztauowania. Pakunki z towarami niebezpiecznymi umieszczone w pace muszą być właściwe zapakowane, oznaczone i znajdować się we właściwym stanie, zgodnie z przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych.