Zaloguj się

paleta ładunkowa ażurowa

cage pallet

Paleta ze ściankami bocznymi z siatki, prętów lub drutów, z których jedna lub więcej może mieć ściankę osadzoną zawiasowo lub rozbieralną, zapewniającą dostęp do ładunków (PN-EN-ISO 445:2002).