Zaloguj się

paleta ładunkowa czterowejściowa

four-way pallet

Paleta umożliwiająca wejście zębów wideł wózków podnośnikowych lub wózków unoszących ze wszystkich czterech stron (PN-EN-ISO 445:2002).