Zaloguj się

paleta ładunkowa dwuwejściowa

two-way pallet

Paleta umożliwiająca wejście zębów wideł wózków podnośnikowych lub wózków unoszących tylko z dwóch przeciwległych stron (PN-EN-ISO 445:2002).