Zaloguj się

paleta ładunkowa jednopłytowa

single-deck pallet

Paleta płaska tylko o jednej płycie nośnej przystosowanej do układania ładunków (PN-EN-ISO 445:2002).