Zaloguj się

CAM

Computer Aided Manufacturing

Zob. komputerowo wspomagane wytwarzanie.