Zaloguj się

CAO

Computer Aided Ordering

Zob. komputerowe składanie zamówień.