Zaloguj się

cecha krytyczna

critical feature

Konkretna operacja lub cecha danej organizacji, której zmiana pozwala uzyskać istotną poprawę funkcjonowania całości.