Zaloguj się

pas wspornikowy

bearer bar

Kreska przylegająca do górnych i dolnych części kresek w symbolu kodu kreskowego lub ramka otaczająca cały symbol, przeznaczona do wyrównania nacisku wywieranego przez płytę drukarską na całą powierzchnię symbolu oraz zapobiegająca niepełnemu odczytowi przez czytnik kodu kreskowego.