Zaloguj się

pełne przeplanowanie

regenerative planning

Planowanie zapotrzebowania materiałowego realizowanew taki sposób, że każde kolejne zapotrzebowanie wynikające z głównego harmonogramu produkcji powoduje opracowanie nowej wersji harmonogramu zapotrzebowań dla wszystkich pozycji głównego harmonogramu produkcji. Technika ta pozwala na sprawniejsze niż w rozwiązaniu alternatywnym sterowanie przepływem materiałów w produkcji. Nie jest jednak zalecana do stosowania w zakładach mających niewielkie doświadczenie w stosowaniu systemów MRP I/II. Zob. różnicowe planowanie zapotrzebowania materiałowego.