Zaloguj się

plac kontenerowy

yard (container)

Wydzielony teren o utwardzonej nawierzchni, przeznaczony do przeładunku, czasowego składowania kontenerów załadowanych i próżnych, sortowania kontenerów według rodzajów, przeznaczenia, kierunków wysyłkowych oraz remontu kontenerów. Zależnie od wielkości obrotu i zastosowanych urządzeń transportowo-manipulacyjnych stosuje się różne systemy składowania kontenerów i sposoby zagospodarowania placu kontenerowego.