Zaloguj się

plac składowy

stacking yard

Składowisko o nawierzchni gruntowej lub twardej, nieulepszonej bądź ulepszonej.
Zobacz też: