Zaloguj się

plan sztauerski

stowage instructions

Plan rozmieszczenia poszczególnych ładunków na statku z podaniem ich nazwy, wagi, liczby sztuk, numerów konosamentów oraz portu przeznaczenia.