Zaloguj się

planowanie bieżące

ultra short-term planning

Planowanie tych działań, których realizacja odbywać się będzie i/lub których skutki ich będą odczuwalne w krótkim okresie (kilka tygodni).