Zaloguj się

planowanie dostaw natychmiastowych

call-off planning

Opracowywanie, wspólnie przez dostawcę i odbiorcę, planu dostaw w ramach długoterminowej umowy dostawy. Obejmuje wyznaczanie terminów, w jakich zlecenia dostaw natychmiastowych będą składane i realizowane, oraz wielkości dostaw w określonych terminach.