Zaloguj się

planowanie działalności gospodarczej

business planning

Planowanie długookresowe (co najmniej roczne) obejmujące wszystkie ważniejsze aspekty działania przedsiębiorstwa. Obejmuje zwykle prognozę dochodów, planistyczny rachunek wyników łącznie z budżetem na rozpatrywany okres oraz planistyczny rachunek płynności finansowej z określeniem źródeł finansowania. Wszelkie plany objęte planowaniem działalności opracowywane są jedynie w mierniku wartościowym.