Zaloguj się

planowanie fazowe

phase planning

Planowanie realizacji przedsięwzięcia z podziałem jego wykonania na równe okresy.
Strony internetowe