Zaloguj się

planowanie globalne

business requirements planning

Planowanie zakładające uzyskanie w jego trakcie pełnej zgodności między poszczególnymi aspektami planowania na wszystkich jego szczeblach, najczęściej realizowane za pomocą złożonych modeli matematycznych.