Zaloguj się

planowanie hierarchiczne

Opierające się na dorobku badań operacyjnych podejście do planowania polegające na podziale generalnego problemu (w formie modelu matematycznego) na szereg problemów cząstkowych. Wyodrębnienie problemów cząstkowych odbywa się albo według kryterium długości horyzontu planistycznego od najdłuższego do najkrótszego, albo (częściej) według kryterium poziomów planowania w przedsiębiorstwie - od najwyższego do najniższego.