Zaloguj się

planowanie krótkookresowe

short-term planning

Planowanie tych działań, których realizacja odbywać się będzie i/lub których skutki będą odczuwalne w krótkich okresach (do roku).