Zaloguj się

planowanie marketingowe

marketing planning

Planowanie celów marketingowych firmy, działań, jakie należy podjąć, by cele te osiągnąć, wpływu tych działań na koszty i zyski liczone na jeden produkt, obszar geograficzny lub klasę klientów/konsumentów.