Zaloguj się

planowanie realizacji zamówień

order planning

Wyznaczanie wielkości i terminów realizacji zamówień na podstawie wiadomych uzgodnionych wielkości i terminów dostaw oraz analizy dostępnego lub wymaganego potencjału.