Zaloguj się

planowanie strategiczne

strategic planning

Określanie celów przedsiębiorstwa w dłuższym okresie, formułowanie zasad, jakie przestrzegane będą w działalności przedsiębiorstwa (polityki przedsiębiorstwa) i podejmowanie wynikających z powyższych przesłanek decyzji strategicznych dotyczących rozwoju przedsiębiorstwa, wielkości i kierunków sprzedaży, badań i rozwoju, inwestycji, produkcji, finansów i innych obszarów działalności przedsiębiorstwa.