Zaloguj się

planowanie według priorytetów

priority planning

Planowanie sekwencji działań według stopnia ważności (priorytetów) poszczególnych składowych.