Zaloguj się

planowanie zapotrzebowania rozłożonego w czasie

time phased order point

Odmiana metody planowania zapotrzebowania materiałowego,w której zapotrzebowanie brutto określa się na podstawie prognoz odniesionych do konkretnych przyszłych terminów. Zapotrzebowanie netto obliczane jest dla tych samych terminów w sposób zgodny z metodą planowania zapotrzebowania materiałowego. Stosuje się ją do planowania zapasów w magazynach dystrybucji lub do planowania produkcji części zamiennych - generalnie dla wyrobów charakteryzujących się zapotrzebowaniem niezależnym. Jej zastosowanie pozwala wykorzystywać do rozwijania struktury planowanych przy jej użyciu zapotrzebowań logikę planowania zapotrzebowania materiałowego. Zob. zapotrzebowanie niezależne.
Zobacz też: