Zaloguj się

PML

Physical Markup Language

Metoda opisu produktu, zaprojektowana przez Auto - ID, jako standaryzowany słownik XML dla opisu obiektu fizycznego, systemów, procesów i środowisk związanych z obiek­tem.
Zobacz też: