Zaloguj się

pobranie/odbiór

offtake

Ilość towarów otrzymana przez klientów od dostawcy w danym okresie wyrażona w kategoriach ilościowych lub wartościowych.
Zobacz też: