Zaloguj się

certyfikat generalnego systemu preferencji

general system of preferences certificate

Szczególny rodzaj certyfikatu pochodzenia towarów, pozwalający na ich uprzywilejowane traktowanie, zgodnie z ogólnym systemem preferencji.