Zaloguj się

podstawowa jednostka produkcyjna

processing unit

Najmniejsza jednostka produkcyjna, która może być wykorzystana do celów planowania i śledzenia przebiegu produkcji.