Zaloguj się

pojemnik magazynowo-transportowy

open containers for inner transport

Pojemniki przeznaczone do składowania wyrobów sztukowych. Istnieją pojemniki metalowe i z tworzyw sztucznych.