Zaloguj się

pokwitowanie tymczasowe

interim receipt

Pokwitowanie wystawiane przez przewoźnika do czasu realizacji (sporządzenia) lotniczego listu przewozowego.