Zaloguj się

polecenie pobrania

pick order

Dokument polecenia pobrania z zapasów pewnych ilości konkretnych produktów (w celu kompletacji i/lub wykorzystania w procesie produkcyjnym).