Zaloguj się

polecenie wydania

stores requisition

Dokument zawierający polecenie wydania klientowi określonego wyrobu z magazynu przedsiębiorstwa.