Zaloguj się

pomiar niezawodności dostaw

delivery reliability measurement

Okresowy pomiar i ocena różnic pomiędzy uzgodnionymi warunkami dostawy a ich faktyczną realizacją.