Zaloguj się

popyt falujący

lumpy demand

Zapotrzebowanie nieregularne powodujące spiętrzenia i przestoje w obciążeniu fabryki.