Zaloguj się

popyt nieciągły

discontinuous demand

Zapotrzebowanie o rozkładzie charakteryzującym się dużym napływem zamówień, przerywanym okresami jego braku, będący przeciwieństwem stałego (np. codziennego) popytu.