Zaloguj się

popyt normalny

normal demand

Zapotrzebowanie faktyczne, po wyeliminowaniu przypadkowych fluktuacji.