Zaloguj się

popyt rynkowy

market demand

Całkowite zapotrzebowanie na produkt lub grupę produktów.