Zaloguj się

popyt sezonowy

seasonal demand

Wielkość zapotrzebowania na produkty charakterystyczna dla określonych okresów w roku.
Zobacz też: