Zaloguj się

certyfikat wolnej sprzedaży

certificate of free sale

Dokument wymagany przez niektóre kraje, poświadczający, że dane towary są zwykle sprzedawane na wolnym rynku oraz akceptowane przez odpowiednie organy kraju ich pochodzenia.