Zaloguj się

pośrednik celny

customs broker

Osoba pośrednicząca między stroną zainteresowaną ładunkiem a władzami celnymi.