Zaloguj się

certyfikat zgodności

certificate of conformity

Dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji, potwierdzający, że należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa wykazują zgodność z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.