Zaloguj się

potwierdzenie odbioru

acknowledgement of receipt

Poświadczenie otrzymania np. towaru, przekazu, dokumentu.