Zaloguj się

potwierdzenie zamówienia

order confirmation

Dokument skierowany do klienta zawierający zgodę na realizację zamówienia o określonej treści.