Zaloguj się

powtarzalność ilościowa

quantity per

Ilość danego wyrobu, jaka ma być użyta do produkcji określonego wyrobu wyższego poziomu. Parametr wykorzystywany w wyliczaniu zapotrzebowania brutto. Zob. wyliczenie zapotrzebowania brutto.